phone mail

Prevence rakoviny

Preventivní prohlídky v naší ordinaci

Česká republika je dlouhodobě v čele světového žebříčku nádorových onemocnění (tlusté střevo,nádory prsou,kožní nádory,urogenitální nádory) a kardiovaskulárních onemocnění (infarkty myokardu,akutní mozkové příhody). Proto v naší ordinaci klademe velký důraz na preventivní programy pro naše pacienty. Tyto programy jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Co je to preventivní prohlídka ?

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkové vyšetření, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže. Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika.

V anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje očkování proti tetanu.

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku.

Vyšetřuje srdce a plíce, břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách ,stav zraku a sluchu. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech) . V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi. V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici – TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle MZČR vypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky.

Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ. U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.
Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry a v případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče.