phone mail

Nehrazené výkony

Seznam výkonů prováděných v naší ordinaci, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění:

  • Vstupní prohlídka do zaměstnání – 4OO Kč
  • Výstupní prohlídka – 4OO Kč
  • Řidič.průkaz–       500 Kč
  • Zbrojní průkaz – 7OO Kč
  • Zdravotní průkaz – 35O Kč
  • Předoperační vyšetření na vlastní  žádost – 800 Kč
  • Oznámení úrazu pro ZP – 250 Kč
  • Trvalé následky –               300 Kč
  • Jakékoli potvrzení na vlastní žádost – 3OO Kč
  • Náhradní rp – 5OKč