phone mail

O ordinaci

Jmenuji se Vít Baloun. Od roku 1993 jsem pracoval jako lékař v krajské nemocnici v Karlových  Varech na interním oddělení,v roce 2009 a 2010 jako zástupce primáře oddělení.  Věnoval jsem se zejména sonografii  a práci na příjmové ambulanci . Rok jsem strávil v osteologické ambulanci, dále jsem se věnoval gastroenterologii. Opakovaně jsem působil na stáži v zemské nemocnici Salzburg. Hovořím německy, anglicky, rusky. Od roku 2010 působím jako privátní praktický lékař a internista v ordinacích  Nové Sedlo a Chodov.Naše ordinace je akreditovaná MZČR.

mudr_sm_900

V naší ordinaci v Novém Sedle ,v Chodově a Lokti  poskytujeme komplexní služby praktického lékaře a internisty, zaměřujeme se na péči o onemocnění kardiovaskulární a gastroenterologická.

Dále kromě jiného vedeme poradnu pro pacienty s diabetem, kteří nejsou závislí na inzulinu a dále endokrinologickou poradnu, což zejména starší pacienti ocení, neboť jim ušetříme cestu do vzdálených ambulancí.

Provádíme i audiometrie ,spirometrie a bicyklové ergometrie na certifikovaných přístrojích.

Máme přístroj pro diagnostiku syndromu spánkové apnoe-plně hrazeno zdravotními pojištovnami (= dg „chrápání „). Provádíme holterovské hodnocení krevního tlaku .

Díky přístroji POCT jsme schopni akutně zjistit aktuální hodnoty INR , CRP nebo glykovaného hemoglobinu , což pacientům ulehčí zbytečné návštěvy biochemických laboratoří nebo zbytečné užívání antibiotik.

sestra_sm_900

Velkou měrou k dobré péči o pacienty přispívá zdravotní sestra Stella Bauerová, která má letité zkušenosti z práce v karlovarské nemocnici na odděleních a ambulancích interny, diabetologie a infekce.

Spolupracujeme se všemi zavedenými odbornými ambulancemi, nemocnicemi v kraji i pracovišti vyšších typů, zejména s fakultními nemocnicemi. Pravidelně se účastníme na lékařských i sesterských kongresech a seminářích v ČR i v zahraničí.

Pokud bude Váš stav vyžadovat vyšetření nebo léčbu v nemocnici, nabízíme nadstandardní vztahy s nemocnicemi v Karlových Varech, Sokolově i Ostrově. V naší ordinaci je k dispozici multifunkční přístroj POCT, je to přístroj na měření hladiny ukazatele zánětu (CRP) a krevní srážlivosti (INR) z kapky krve přímo v ordinaci. Tento přístroj významně pomáhá k rozlišení bakteriálních a virových infekcí, což pro Vás bude mimo jiné znamenat užívání antibiotik jen v opravdu nutných případech a minimalizace nutných krevních odběru při užívání léků jako je např. warfarin. Dále provádíme dg tzv.“chrápání“ -tady možného syndromu  spánkové apnoe na přístroji,který máme v ordinaci-poté v př. pozitivního výsledku spolupracujeme s FN Plzeň na další léčbě např.domácím oxygenátorem DDOT.

Rovněž provádíme 24-hodinové měření krevního tlaku (tzv.TK-Holter) , audiometrická vyšetření, spirometrii a byciklovou ergometrii  na certifikovaných přístrojích.