phone mail

Virové pandemie z posledních 150 let

Virové pandemie z posledních 150 let

Dalo by se říci, že jsou pravidelnými návštěvníky Země. To, že přijde nová virová pandemie, bylo predikovatelné. Čekal se však nový typ influenzy.
Tzv. Ruská chřipka se rozšířila ze St. Petersburgu v roce 1889 a během čtyř měsíců obešla celou planetu. Incidence dosahovala 60 % (45–70 % pro různé lokality), R0 bylo 2,1 (průměrný počet osob infikovaných od jedné osoby). Některé zdroje udávají asi milión úmrtí v letech 1889–1890; a smrtnost údajně činila 0,1–0,28 %, což odpovídá smrtnosti na pandemie chřipky dvacátého a jednadvacátého století.

Výjimku tvořila Španělská chřipka v letech 1918–1920, která měla smrtnost desetkrát vyšší. Onemocnělo 500 milionů lidí a hovoří se o 20–100 milionů mrtvých. Vzhledem k tomu, že přišla na konci I. světové války, na informace bylo uvaleno embargo a o chřipce informovala jen španělská media (odtud název), jsou epidemiologická data nepřesná a nespolehlivá. Tato pandemie postihla válkou vyhladovělou Evropu, což se podílelo na vysoké smrtnosti. Na rozdíl od jiných epidemií postihovala mladé lidi mezi 20–40 lety s intaktním imunitním systémem, který na virus H1N1 reagoval přehnaně, snad tzv. „cytokinovou bouří“.

Následovaly Asijská chřipka (H2N2, 1957–1958) a Hongkongská chřipka (H3N2, 1968–1969) s 800 000–1 500 000 zemřelých.

Poslední pandemie, která zasáhla i ČR, byla v roce 2009 Mexická chřipka (H1N1, známá též jako prasečí chřipka) se smrtností podle Státního zdravotního ústavu 1–4 %. Je zajímavé, že SZÚ tuto smrtnost hodnotil jako nízkou, přičemž byla v rozsahu Španělské chřipky a je taktéž srovnatelná se smrtností onemocnění COVID-19, jehož epidemie právě probíhá.

To, že přijde virová pandemie, bylo predikovatelné. Čekal se však nový typ influenzy (chřipky), takže nás korovavirus, kterého jsme považovali za „důvěrně známého“ z pravidelných sezónních respiračních mixů, z epidemií SARS a MERS, svou podobou SARS-CoV-2 zaskočil.Corona Virus mit Erdball - Wuhan Virus