phone mail

Pendleři od 27.4.2020 -nová pravidla návratu do ČR dle MVČR

Lidé s maximálně čtyři dny starým negativním testem na Covid19  nemusejí při návratu do Česka do karantény
 ====================================================================================

Usnesení dává občanům České republiky (ČR) možnost vyhnout se při návratu karanténě, pokud předloží maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19.Corona Virus mit Erdball - Wuhan Virus
U pendlerů končí povinnost vycestovat ve 14denním cyklu. Pokud pravidelně předloží negativní test, mohou cestovat za prací každý den.

Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na naše území mají od půlnoci 27. dubna 2020 dvě možnosti příjezdu do ČR:

1) nástup 14denní karantény

2) nebo předložení potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že u nich byl proveden

PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem .

   Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady- cena je cca 1800  Kč
========================================================================
Tuto možnost denně cestovat a vracet se bez nutnosti karantény získají při přeložení testu od pondělí také pendleři.
================================================================================

Ruší se tedy povinnost vycestovat ve 14denních cyklech.

 

U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, IZS, sociálních  službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu.Nemusejí tedy předkládat ani negativní test.
==================================

Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo  osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin.

 

dle :

Klára Dlubalová MVČR
pověřená řízením odboru tisku a public relations