phone mail

LEDEN 2019 -DOVOLENÁ

Od 4.ledna do 20.ledna 2019 nebude v ordinaci přítomen lékař. Zástup pro akutní stavy je zajištěn v ordinaci PL Vintířov- MUDr.Štefan.
Prosíme všechny naše pacienty,aby si do konce roku 2018 zajistili všechny léky a neakutní záležitosti (potvrzení apod.).
Děkujeme.havana 2 kuba